területfejlesztés

Békés Megyei Önkormányzat legutóbbi ülésén elfogadta megyénk területfejlesztési programját és annak társadalmasításra bocsátását. A középtávú dokumentum a megye 2020-ig elérendő fejlesztési javaslatait tartalmazza, melyről Prof. Dr. Kocziszky György regionális gazdaságtani szakember tartott beszámolót a képviselőknek.

A grémium napirenden tárgyalta és fogadta el a megye területfejlesztési programjának társadalmasításra bocsátását, és a testület 2013-as zárszámadását.