konferencia

Békéscsabán tartott konferenciát a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. A konferencián 11 település polgármestere mutatta be a helyi népművészeti közösségek működését.

V. alkalommal rendezte meg a Népművészeti Egyesület a megyében-, illetve a Dél-alföldi régióban működő kézműves közösségek találkozóját. Az első négy konferencián a különböző szakkörök, kis közösségek mutatkoztak be egymásnak, azonban idén, az egyesület úgy gondolta, hogy a térség településeinek polgármesterei kulturális vezetői mondják el véleményüket a hagyományőrzéssel, népművészettel kapcsolatban.

Békéscsaba - mint a megye legnagyobb települése - központja a régió hagyományőrző népművészeti tevékenységét végző közösségeinek, és a szlovák gyökereknek köszönhetően számos kulturális értékkel is bír.

A népművészeti egyesület a konferencia idejére egy kiállítást is berendezett a Phaedra Művelődési Házban, illetve az előadások szünetében a megyében szerveződött közösségek bemutatták a térségükre jellemző gasztronómiai értékeket is.

„27 ország 1 választás” címmel az Európai Parlamentről és a 2019-es európai választásokról tartottak konferenciát a Békéscsabai Gál Ferenc Főiskolán. A tájékoztató célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a szavazás fontosságára.

Május 23-a és 26-a között szervezik meg az európai parlamenti választásokat. Magyarország polgárait ez május 26-án érinti igazán, ugyanis itthon ezen a napon szavazhatnak arra a 21 képviselőre, akiket a következő 5 évben az Európai Parlamentben szeretnének tudni. Az Európai Parlament több eszközzel kíván eljutni a választó polgárokhoz, ezzel is nyomatékosítva, hogy éljünk választói jogunkkal. A magyarországi kapcsolattartó iroda ezért is szervezte meg a „27 ország 1 választás” címmel az Európai Parlamentről és a 2019-es európai választásokról szóló rendezvényt, ami Békéscsabára is elérkezett.

Lengyel-magyar kapcsolatok a második világháború időszakában címmel rendezett konferenciát a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Szarvason, ahol az érdeklődők több, a témához kapcsolódó érdekes előadást hallgathattak meg.

Az évszázadokra visszatekintő lengyel-magyar barátságot hivatalos emléknapnak 2007-ben nyilvánította mind a lengyel-, mind a magyar parlament. Ennek a régi jó viszonynak sok összetevője van. Egyrészt a két állam alapításának időpontja közel van egymáshoz, másrészt Géza fejedelem második felesége lengyel volt, amivel elkezdődött a lengyel-magyar uralkodói házasságok sora. A két nép ezután a kisebb-nagyobb viszályok ellenére folyamatosan jó viszonyt ápolt egymással. A második világháborúban Magyarország és Lengyelország ugyan ellenkező oldalon harcolt, azonban még ilyen viszonyok között is volt kooperáció.

A jó történelmi tapasztalatok a mai napig kitartanak és a két ország továbbra is jó diplomáciai viszonyt ápol.

Ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi integritás szemináriumát az Állami Számvevőszék. A nemzetközileg is elismert konferencián ebben az évben közel 20 ország számvevőszéki szakértője vett részt.

Az ötnapos tudásmegosztó szemináriumon a szakértők megismerkedhettek a hazai- és nemzetközi korrupcióellenes gyakorlatokkal. A programsorozat kiemelt témája az Állami Számvevőszék által működtetett Integritás Projekt volt.

A nemzetközi konferenciára elsősorban a fejlődő országokból érkeztek számvevőszéki szakértők.

Az Állami Számvevőszék Integritás Projektjének hatékony működését jól mutatja, hogy Szaúd-Arábiából is érkeztek számvevő szakértők az eseményre.

Az Állami Számvevőszék 2019-ben is kiemelt feladatának tekinti az integritásalapú közigazgatási kultúra megteremtését, melyhez a költségvetési szervek, többek között az önkéntes integritás-felmérés kitöltésével járulhatnak hozzá.

Országos óvodai szakmai napot tartottak Békéscsabán az Evangélikus Pedagógiai Intézet szervezésében. A konferencia fő témája az óvodai társadalmat érintő problémák és feladatok voltak, valamint a hagyományőrzés és a népi kultúra beépítése az óvodákba.

A Magyarországi Evangélikus Egyháznál egyfajta hagyomány, hogy az ország evangélikus óvodái - amelyből közel harminc van már - egy nevelési évben kétszer találkoznak egy-egy szakmai nap alkalmával. A most Békéscsabán megrendezett egésznapos konferenciára az ország több településéről is érkeztek pedagógusok, hogy a rendezvényen egymástól megismert elméleti- és gyakorlati módszereket elsajátítsák, melyeket később otthon be is tudnak építeni saját hivatásukba.

Egy másik központi téma a hagyományőrzés és a népi kultúra volt, hogy minél több ezzel kapcsolatos hangszeres foglalkozás, néptánc, és népzene is megjelenjen, illetve eljusson az óvodákba.

Éves szakmai tanácskozást rendezett a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. A konferencián a szakemberek több előadást is meghallgathattak.

Minden évben több alkalommal rendez szakmai tanácskozást jelzőrendszeri tagok részére a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, mely ez alkalommal a 2018-as évet értékelte. A konferencián nemcsak védőnők, óvodapedagógusok és gyermekorvosok vettek részt, hanem a rendőrségtől és a hivataloktól is érkeztek szakemberek, hogy együtt járják körbe a gyermekvédelemi kérdéseket.

A rendezvényre több előadót is meghívtak, hogy így még több információt adjanak át és osszanak meg egymással a rendszertagok. D. Nagy Anikó, klinikai szakpszichológus előadásában a gyermekek veszélyeztetettségére és a kiskamasz kor sajátosságaira hívta fel a figyelmet.

A konferencia résztvevői tájékoztatást kaptak a rendőrség tavalyi évben végzett gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységéről, valamint a biztonságra nevelő iskolai programokról és vagyonvédelemről is.

A Békéscsabai Ifjúsági Koncepcióval kapcsolatban tartottak értekezletet az Andrássy úti Társaskörben. A konferencia célja az volt, hogy a helyi ifjúság és a város  képviselői megosszák tapasztalataikat a diákprogramokkal kapcsolatban.

Egy város számára kiemelten fontos az, hogy a helyben lakó diákok, megfelelő programokon és közösségi tereken éljék meg fialtságukat, hiszen ez a faktor nagyban hozzájárul későbbiekben a település lakosságmegtartó képességéhez. A Békéscsabai Ifjúsági Koncepció is erre fekteti a hangsúlyt.

A helyi fiatalság és ezáltal az önkormányzat számára is ezek közül a legfontosabb - országosan is ismert és elismert program - a Garabonciás napok, melynek megrendezésére mindig nagy hangsúlyt fektet a város. A jelenlegi ifjúsági koncepció, amely hat éves időtartamra tervez,  2016. január 1-én lépett életbe, ezért a programmal kapcsolatos tapasztalatokat érdemes áttekintetni. Erre szolgált az ATK-ban rendezett esemény, ahol a tervalkotásban részt vett munkacsoportok, ifjúsági szervezetek, diákok és az önkormányzat képviselői is részt vettek.

Közös konferenciát tartott Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete.

„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az őt környező népek tengerébe." A híres Tolnai Vilmos idézet bővebb értelmezésébe beletartozik a beszélt és írott nyelv mellett a nemzeti kultúra is, amelyet a helyi művelődési és kulturális intézményeknek és a különböző civil szervezeteknek feladata fenntartani.

A Csabagyöngye Kulturális Központban tartott konferencián különböző szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, olyan témákban, mint a fenntartható közösségi élet a kistelepüléseken, illetve az aktuális törvényi feltételekről is tájékoztatták a jelenlévőket. Varga Istvánné, a Nők a közösségért - közösségek a településért címmel tartott beszámolót a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete munkájáról.

A Fiataloké a jövő! Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Képzési bizottsága. A konferencia célja a pályaorientációval kapcsolatos új megoldások, problémák átbeszélése volt.

A fiataloké a jövő! Ez a kijelentés minden korban és minden generációban igaz. De mit jelent az a kifejezés, hogy generáció és van-e olyan, hogy generációs szakadék? Ezekre a kérdésekre adott választ előadásában Nemes Orsolya generációkutató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Képzési bizottsága által szervezett szakmai konferencián.

Felmerül a kérdés, hogy miért fontos ez a Kereskedelmi és Iparkamarának. A válasz erre az, hogy az új generációk problémáinak megismerése és az azokra adott megfelelő válaszok segíthetnek a fiatalok számára a hivatáskeresésben, ami pedig a kamara számára is új távlatokat nyithat meg a jövőben.

Történelmi témájú konferenciát tartott a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára Gyulán. A „Mesélő naplók és levelek" című előadássorozaton a téma elismert szakértői tájékoztatták az érdeklődőket.

„Mesélő naplók és levelek - A narratív források kínálta közelítési lehetőségek” címmel tartott konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára Gyulán. A konferenciát immár 13. alkalommal rendezték meg a Városháza dísztermében. A szervezők célja idén is az volt, hogy érdekes és szakmailag helytálló előadásokat hallgathassanak meg az érdeklődők.

Az eseményen „Az ego dokumentumok történetírói haszna” címmel tartott előadást Gyáni Gábor, az MTA BTK Történettudományi Intézet kutatóprofesszora, az MTA rendes tagja.

Szabados János „Egy 17. századi budai renegát kém identitásai jelentéseinek tükrében” című előadásán Hans Caspar életéről és kémtevékenységéről beszélt.

Oldalak