Még ma is lehet jelentkezni az óvodákba

A Csabagyöngye Kölyöksziget terme, Mezőmegyeren és Gerlán az óvoda épületében zajlik a beiratkozás.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatása szerint a szülőknek ezekben a napokban adhatják le a 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekeik jelentkezését. Ebben az esetben a beiratkozás a Városi Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik. A jelentkezést május 9-én pénteken reggel 8 és este 6 óra között tehetik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ Kölyöksziget termében, valamint Mezőmegyeren és Gerlán az óvoda épületében.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Emellett a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén pedig az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

Minden olyan kisgyermek jelentkezhet óvodába, aki okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, harmadik életévét pedig 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2014/2015. nevelési év során, tehát 2014. szeptember 1-től megkezdhesse. A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.

Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról. Az óvodai jogviszony a felvételről való döntési és az esetleges jogorvoslati eljárást követően 2014. június 2-3-án, az adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással indul, amelyről minden szülő értesítést kap attól az óvodától, amely elfogadta a jelentkezését. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni. A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján, valamint az óvodákban megtalálható.

 

 

Galléria

Új hozzászólás